Megelőzhetőek a pénzügyi pofonok?!

 

Minden héten találkozom olyan ügyféllel, akinek megvizsgálva a befektetési múltját kiderül, hogy több alkalommal ért el befektetésével kisebb-nagyobb veszteséget. Ez a jelenség mondhatni népbetegségnek számít a hazai lakosság körében, amely elsősorban a pénzügyi alulképzettség, másodsorban a szolgáltatói oldal erkölcstelen működésének tudható be. Sokáig teljesen természetesnek számított, hogy amikor Ön bement egy pénzügyi céghez,  befektetés céljával, akik mindenféle magas kockázattal megáldott eszközt eladhattak, amelynek buktatói a befektetési időtáv egyes szakaszaiban derültek ki.

Ez a jelenség természetesen az EU többi országában is felütötte a fejét, amelynek hatásos kezelésére egészen 2007.november 1-jéig várni kellett.

Ekkor lépett életbe a MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) szabályozás, amely minden EU-s pénzügyi szervezetet egységes szabályok alá sorolt, ezzel új fejezetet nyitva az ügyfélkapcsolatok és a belső szabályozás terén.

Hivatalos oldal: http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/index_en.htm

Magyarországon ennek bevezetése óriási riadalmat okozott, azonban meghátrálni nem lehetett a tagságunk miatt, ezért rohamtempóban, 2007. december 1-jétől hatályba lépett a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXXVII. törvény, amely az Európai Unió ún. MIFID irányelve alapján készült.

 

Miben hozott változást?

MiFID book

A szabályozások bevezetését követően minden hazai szolgáltatónak teljes szervezeti átalakítást, IT fejlesztést, ügyvitel módosítást hozott, amely fejlesztések következtében a bevezetés minden korábban szabott határidőt átlépett, így végül 2008 őszére, tehát nagyjából a gazdasági válság kibontakozásakor startolt…

Ügyfél oldalról látszólag sokkal alaposabb, szakmailag kompetensebb kiszolgálást kapunk, hiszen kiemelt szerepet tölt be az ügyfelek minősítése (MIFID teszt/kérdőív), besorolása és tájékoztatása. Lakossági ügyfélként a legmagasabb szintű befektető védelemben részesülünk, ennek 3 eleme a következő:

 • Tisztességes, tárgyilagos és szakszerű eljárás az Ön érdekeinek figyelembevételével.
 • Az Ön egyéni körülményeit figyelembe vevő szolgáltatás nyújtása.
 • Tisztességes, világos és nem félrevezető, vagyis megfelelő és átfogó információ-szolgáltatás.

Az alkalmassági teszt több 10 kérdésen keresztül taglalja az Ön befektetéshez fűződő attitűdjét és a pénzzel kapcsolatos látásmódját az alábbi témakörökben:  

 • Befektetésének célja
 • Kockázatvállalási hajlandósága és típusa
 • Pénzügyi helyzetével, vagyonával kapcsolatosan
 • Pénzügyi ismeretével, tapasztalataival kapcsolatban

A teszt célja, hogy az eltérő pénzügyi ismeretekkel rendelkező ügyfelek is azonosan magas, prúdens szolgáltatást kapjanak.

A MIFID szabályozás kimondja, hogy amennyiben a pénzügyi vállalat nem tudja az ügyfél alkalmasságához szükséges információt begyűjteni, úgy a törvényi kötelezettségből fakadóan meg kell tagadnia a szolgáltatás nyújtását. Ezen kívül természetesen meghatározza azt is, hogy amennyiben az ügyfél rendelkezik kellő ismeretanyaggal, végrehajthatják a tranzakciót.

Fontos tisztázni, hogy a MIFID szabályozás nem vesz le minden felelősséget az Ön válláról, hanem pontosabb információk alapján hozhatja meg befektetési döntését!

Magyarországon leggyakrabban az alábbi kockázati besorolásokkal találkozhat:

 • Stabil
 • Konzervatív
 • Kiegyensúlyozott
 • Dinamikus
 • Agresszív

A felmérést követően a rendelet előírja, hogy Ön kizárólag a kockázatvállalási hajlandóságának megfelelő termékeket kaphassa meg, ezen felül a teljes befektetési folyamatot és költségszerkezetet transzparensen mutassa be. Az Ön megbízását a szolgáltatónak az un. „legkedvezőbb végrehajtás elve” (Best execution) alapján kell végrehajtania, amit az Ön kérésére minden esetben bizonyítania kell. Amennyiben nem sikerült teljesíteni valamelyik tranzakciót, vagy a feljebb taglalt folyamat valamelyik pontját, az ügyfelet haladéktalanul értesíteni kell. (Arról viszont nem hallottam még, hogy Magyarországon hány szolgáltató vette fel eddig ügyfelével a kapcsolatot, amikor eltérő áron sikerült lefolytatni valamelyik tranzakciót…)

A fenn taglalt paraméterek a MIFID I legfontosabb sarokkövei, amelynek betartatását az adott ország felügyelete végzi. Sajnos, a több éves tapasztalat azt mutatja, hogy jelentős eltérések vannak az egyes országok szolgáltatóinak minősége és szabálykövetése között. Az elmúlt évek során számos ügyféltől hallottam, hogy a teljesítéseket, teljes költségkimutatásokat újraértelmezték egyes hazai szolgáltatók. Ezek saját arcuknak és érdekeiknek megfelelően átszabták például a tesztet, amely már eredeti funkcióját egyre kevésbé látja el.

Az EU figyelemmel követte a MIFID piacra gyakorolt hatását és számos ponton szigorításokat eszközölt. A gyermekbetegségeket kiiktatták, hogy a szabályozás valóban elérje eredeti célját: az európai lakosság megtakarításainak biztonságát. Így született meg a MIFID II.

 

Kardinális különbségek a Mifid I és a Mifid II szabályozás között.

 mifid2-1170x658

A MIFID II szabályozást az európai pénzügyi bizottság 2011-ben dolgozta ki, miután felülvizsgálták a MIFID I hatékonyságát, ezzel tovább javítsák az európai pénz és tőkepiacok stabilitását, valamint szigorítsák a befektetők védelmét. A szabályozás felülbírálását a kibontakozó válság is felpörgette, amely következtében több új kereskedési rendszert hoztak be a szabályozás alá, köztük az OTF-et, tehát a szervezett kereskedési platformokat, ezzel is visszaszorítva az OTC piac kitettségét.

Amennyiben itthon kíván befektetni, fontos tisztában lennie, hogy milyen területeken várhat jelentős javulást 2018 januárjától, amelyek közül néhányat itt olvashat:

 • A tagállamok megkövetelik, hogy a befektetési szolgáltatások, és/vagy adott esetben a kiegészítő szolgáltatások ügyfeleknek történő nyújtásakor a befektetési vállalkozás járjon el becsületesen, tisztességesen és hivatásszerűen az ügyfelek legjobb érdekeinek megfelelően.
 • A befektetési szolgáltatók tanácsadás és portfólió kezelés esetén nem fogadhatnak el semmilyen külön díjat, ösztönzőt, harmadik féltől, ezzel részrehajlást mutatva.
 • A MIFID II keretein belül az ügyfeleknek vagy potenciális ügyfeleknek megfelelő átfogó tájékoztatást kell biztosítani a következőkről: a befektetési vállalkozás és annak szolgáltatásai, a pénzügyi eszközök és javasolt befektetési stratégiák; ennek magában kell foglalnia a megfelelő iránymutatást, illetve figyelmeztetést az ilyen eszközökbe történő befektetésekkel vagy egyes befektetési stratégiákkal kapcsolatos kockázatokról.
 • Átfogó tájékoztatást kell biztosítani a teljes költségszerkezetről és kapcsolódó díjakról, TILOS a bújtatott költség (up front fee). A megbízásoknak minden esetben a lehető legkedvezőbb feltételek mellett és áron kell teljesülniük a piacokon, amiket haladéktalanul nyilvánosságra kell hozniuk.
 • A termékek tájékoztatását olyan módon kell folytatni, hogy az ügyfelek ésszerűen képesek legyenek megérteni a felkínált befektetési szolgáltatás, illetve az adott pénzügyi eszköz fajtájának természetét és kockázatait és ennek következtében tájékozottan tudják meghozni befektetési döntéseiket. A termékek bemutatása minden esetben bruttó hozamon alapul, ami bemutatja a jutalékok, díjak és egyéb költségek hatását.
 • A szoláltatóknak pontosan rögzíteniük kell az összes ügyfél kapcsolatot, szükséges információkat az ügyfél adott termék vagy szolgáltatás meghatározott fajtája szempontjából releváns befektetések terén meglévő ismereteiről és tapasztalatairól, céljairól, amely feljegyzéseket minimum 5 évig kötelesek megőrizni.
 • Számos kiegészítő papírral bővül a szerződéskötés, amely által az ügyfél pontosabb képet kap az egyes termékek valós kockázatáról és a hozama közötti összefüggésről.
 • A szoláltatóknak pontosan rögzíteniük kell az összes ügyfél kapcsolatot, amelyeket minimum 5 évig kötelesek megőrizni.
 • A “szükséges” információ kiterjedhet minden olyan, alább felsorolt elemre, amely szükséges annak feltárásához, hogy az ügyfél pénzügyi helyzete lehetővé teszi-e számára az ilyen eszközökbe történő beruházást:
 • – az ügyfél rendszeres és összes jövedelmének mértéke
 • – az ügyfél vagyona, beleértve a likvid vagyont, a befektetéseket és az ingatlantulajdont, ezen belül pedig az ügyfél tulajdonában lévő pénzügyi befektetések, személyes és befektetési tulajdon, nyugdíjalap vagy bármilyen készpénzbetét.
 • – az ügyfél pénzügyi helyzetéből adódóan képes finanszírozni a befektetéseket és viselni az azokból származó esetleges veszteségeket.
 • – illikvid termék esetén a befektetési tanácsadási vagy portfóliókezelési szolgáltatás nyújtása során adott személyes ajánlás vagy végrehajtott ügylet során figyelembe veszik, hogy az ügyfél milyen időtartamig hajlandó fenntartani a befektetést
 • A szabályozás nagy hangsúlyt fektet az ügyfelek után követésére is, tehát nem csak az üzletkötés előtt kötelező a teljes körű tájékoztatás, hanem végig, a befektetés teljes futamideje során is.

AAEAAQAAAAAAAAK8AAAAJDlkMmQ2YzVkLWFkYmMtNDc3ZS04NTRkLTExMTBjMzk4MDY4OQ

A két szabályozás közötti különbséget jól mutatja, hogy a bevezetés időpontja ország specifikus, amely elsősorban az egyes tagországok pénzügyi stabilitásától és jogharmonizációjától függ. Amíg Svájc, Németország és Ausztria már 2012-ben bevezette a MIFID II, addig például Magyarországon jó, ha 2018-ban elindítják módosítást.

 

Magyarország a MIFID II árnyékában

 

A hazai befektetési szolgáltatók több fórumon is hangot adtak aggodalmaiknak,  miszerint a MIFID II által túlszabályozottá váló piacon egyenlőre nem találnak megoldást a költségek teljes kimutatására, jutalékok változására, ügyfelek tájékoztatására, stb., amely teljes átalakításra kötelezi a banki és adminisztrációs háttérrendszereket.

2018 után komoly energiát kell fordítani a tanácsadási tevékenység minden szakaszára, a termékstruktúra átalakítására, után követésre, amely teljesen új szerepet vár el a pénzügyi szakemberektől. A szolgáltatóknak rendszeres kimutatást kell küldeniük az éppen aktuális ügyfél vagyonáról, vagy a saját webirodán keresztül minden költséggel kiegészítve, 100%-ig transzparensen kötelesek részletezni.

Érthető okokból a hazai piaci szereplők egyenlőre csak a bajt látják a bevezetésben, hiszen a szigorú módosítások megszegése komoly bírságokkal jár, amelyet mindenki nehezen visel el az amúgy is 10-30%-al megnövekedett fejlesztési költségek miatt.

 

Hogyan helyezheti megtakarítását már az idén a MIFIDII szabályai alá?

 

Európa legbiztonságosabb pénzügyi központjai, Svájc, Németország és Ausztria már 2012 júliusától sikeres alkalmazza a legszigorúbb MIFID II normatívákat. A szabályozás kiterjed a határon átnyúló szolgáltatásokra is, ezzel magasabb védelmet biztosítva a magyar emberek számára is. A folyamatnak köszönhetően új szolgáltatók jelentek meg évekkel ezelőtt a magyar tőkepiacon, ezzel viszonyítási alapot is adva a hazai szolgáltatóknak. Ilyen például a linzi székhelyű, értékpapír szolgáltató, a Partner Bank, amely által Ön a közel 38000 értékpapír és 270 alapkezelő közül választhatja ki portfólióját. A MIFID II teszt igazán ilyen mennyiségnél mutatja meg igazán hatását, hiszen a felmérést követően a bank képes leszűkíteni néhány 10 termékre kínálatát, amely által könnyedén ki tudja választani a komponenseket. Nem véletlen tehát, hogy az elmúlt évek Magyar pénzügyi botrányai óta ezrek döntenek úgy, hogy megtakarításukat tőlünk nyugatabbra menekítik.

Konklúzió

Az elmúlt évtizedekben elharapódzó visszaélések, csalások komoly bizalmatlanságot okoztak a legtöbb befektetőben, holott megkeresett pénzünk biztonságba helyezése és átgondolt gyarapítása az egyetlen helyes út, amivel pénzügyi erődöt építhetünk magunk köré. A MIFID szabályozás az egyik legszigorúbb és egyben legeredményesebb piacot hozta létre, amely segítségével Ön sikeres együttműködést tud folytatni a választott piaci szereplővel, tanácsadóval. Véleményem szerint egy eredményes, hosszú távú üzleti kapcsolat a win-win szabályain alapul, amely alapkövét a MIFID II szabályrendszer betartásával tudjuk lerakni. Fontos tisztázni azonban, hogy önmagában ez sem garancia a felhőtlen futamidőre, de hiánya óhatatlanul katasztrófához vezethet.

Amennyiben kíváncsi Ön is a legfontosabb kérdésekre a MIFID II tesztből, a linkre kattintva megtekintheti őket: https://inwestmentors.hu/konstruktiv-konzultacio/

 

Felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!