Megelőzhetőek a pénzügyi pofonok?!

 

Minden héten találkozom olyan ügyféllel, akinek megvizsgálva a befektetési múltját kiderül, hogy több alkalommal ért el befektetésével kisebb-nagyobb veszteséget. Ez a jelenség mondhatni népbetegségnek számít a hazai lakosság körében, amely elsősorban a pénzügyi alulképzettség, másodsorban a szolgáltatói oldal erkölcstelen működésének tudható be. Sokáig teljesen természetesnek számított, hogy amikor Ön bement egy pénzügyi céghez,  befektetés céljával, akik mindenféle magas kockázattal megáldott eszközt eladhattak, amelynek buktatói a befektetési időtáv egyes szakaszaiban derültek ki.

Ez a jelenség természetesen az EU többi országában is felütötte a fejét, amelynek hatásos kezelésére egészen 2007.november 1-jéig várni kellett.

Ekkor lépett életbe a MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) szabályozás, amely minden EU-s pénzügyi szervezetet egységes szabályok alá sorolt, ezzel új fejezetet nyitva az ügyfélkapcsolatok és a belső szabályozás terén.

Hivatalos oldal: http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/index_en.htm

Magyarországon ennek bevezetése óriási riadalmat okozott, azonban meghátrálni nem lehetett a tagságunk miatt, ezért rohamtempóban, 2007. december 1-jétől hatályba lépett a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXXVII. törvény, amely az Európai Unió ún. MIFID irányelve alapján készült.

 

Miben hozott változást?

A szabályozások bevezetését követően minden hazai szolgáltatónak teljes szervezeti átalakítást, IT fejlesztést, ügyvitel módosítást hozott, amely fejlesztések következtében a bevezetés minden korábban szabott határidőt átlépett, így végül 2008 őszére, tehát nagyjából a gazdasági válság kibontakozásakor startolt…

Ügyfél oldalról látszólag sokkal alaposabb, szakmailag kompetensebb kiszolgálást kapunk, hiszen kiemelt szerepet tölt be az ügyfelek minősítése (MIFID teszt/kérdőív), besorolása és tájékoztatása. Lakossági ügyfélként a legmagasabb szintű befektető védelemben részesülünk, ennek 3 eleme a következő:

 • Tisztességes, tárgyilagos és szakszerű eljárás az Ön érdekeinek figyelembevételével.
 • Az Ön egyéni körülményeit figyelembe vevő szolgáltatás nyújtása.
 • Tisztességes, világos és nem félrevezető, vagyis megfelelő és átfogó információ-szolgáltatás.

Az alkalmassági teszt több 10 kérdésen keresztül taglalja az Ön befektetéshez fűződő attitűdjét és a pénzzel kapcsolatos látásmódját az alábbi témakörökben:  

 • Befektetésének célja
 • Kockázatvállalási hajlandósága és típusa
 • Pénzügyi helyzetével, vagyonával kapcsolatosan
 • Pénzügyi ismeretével, tapasztalataival kapcsolatban

A teszt célja, hogy az eltérő pénzügyi ismeretekkel rendelkező ügyfelek is azonosan magas, prúdens szolgáltatást kapjanak.

A MIFID szabályozás kimondja, hogy amennyiben a pénzügyi vállalat nem tudja az ügyfél alkalmasságához szükséges információt begyűjteni, úgy a törvényi kötelezettségből fakadóan meg kell tagadnia a szolgáltatás nyújtását. Ezen kívül természetesen meghatározza azt is, hogy amennyiben az ügyfél rendelkezik kellő ismeretanyaggal, végrehajthatják a tranzakciót.

Fontos tisztázni, hogy a MIFID szabályozás nem vesz le minden felelősséget az Ön válláról, hanem pontosabb információk alapján hozhatja meg befektetési döntését!

Magyarországon leggyakrabban az alábbi kockázati besorolásokkal találkozhat:

 • Stabil
 • Konzervatív
 • Kiegyensúlyozott
 • Dinamikus
 • Agresszív

A felmérést követően a rendelet előírja, hogy Ön kizárólag a kockázatvállalási hajlandóságának megfelelő termékeket kaphassa meg, ezen felül a teljes befektetési folyamatot és költségszerkezetet transzparensen mutassa be. Az Ön megbízását a szolgáltatónak az un. „legkedvezőbb végrehajtás elve” (Best execution) alapján kell végrehajtania, amit az Ön kérésére minden esetben bizonyítania kell. Amennyiben nem sikerült teljesíteni valamelyik tranzakciót, vagy a feljebb taglalt folyamat valamelyik pontját, az ügyfelet haladéktalanul értesíteni kell. (Arról viszont nem hallottam még, hogy Magyarországon hány szolgáltató vette fel eddig ügyfelével a kapcsolatot, amikor eltérő áron sikerült lefolytatni valamelyik tranzakciót…)

A fenn taglalt paraméterek a MIFID I legfontosabb sarokkövei, amelynek betartatását az adott ország felügyelete végzi. Sajnos, a több éves tapasztalat azt mutatja, hogy jelentős eltérések vannak az egyes országok szolgáltatóinak minősége és szabálykövetése között. Az elmúlt évek során számos ügyféltől hallottam, hogy a teljesítéseket, teljes költségkimutatásokat újraértelmezték egyes hazai szolgáltatók. Ezek saját arcuknak és érdekeiknek megfelelően átszabták például a tesztet, amely már eredeti funkcióját egyre kevésbé látja el.

Az EU figyelemmel követte a MIFID piacra gyakorolt hatását és számos ponton szigorításokat eszközölt. A gyermekbetegségeket kiiktatták, hogy a szabályozás valóban elérje eredeti célját: az európai lakosság megtakarításainak biztonságát. Így született meg a MIFID II.

 

Kardinális különbségek a Mifid I és a Mifid II szabályozás között.

 

A MIFID II szabályozást az európai pénzügyi bizottság 2011-ben dolgozta ki, miután felülvizsgálták a MIFID I hatékonyságát, ezzel tovább javítsák az európai pénz és tőkepiacok stabilitását, valamint szigorítsák a befektetők védelmét. A szabályozás felülbírálását a kibontakozó válság is felpörgette, amely következtében több új kereskedési rendszert hoztak be a szabályozás alá, köztük az OTF-et, tehát a szervezett kereskedési platformokat, ezzel is visszaszorítva az OTC piac kitettségét.

Amennyiben itthon kíván befektetni, fontos tisztában lennie, hogy milyen területeken várhat jelentős javulást 2018 januárjától, amelyek közül néhányat itt olvashat:

 • A tagállamok megkövetelik, hogy a befektetési szolgáltatások, és/vagy adott esetben a kiegészítő szolgáltatások ügyfeleknek történő nyújtásakor a befektetési vállalkozás járjon el becsületesen, tisztességesen és hivatásszerűen az ügyfelek legjobb érdekeinek megfelelően.
 • A befektetési szolgáltatók tanácsadás és portfólió kezelés esetén nem fogadhatnak el semmilyen külön díjat, ösztönzőt, harmadik féltől, ezzel részrehajlást mutatva.
 • A MIFID II keretein belül az ügyfeleknek vagy potenciális ügyfeleknek megfelelő átfogó tájékoztatást kell biztosítani a következőkről: a befektetési vállalkozás és annak szolgáltatásai, a pénzügyi eszközök és javasolt befektetési stratégiák; ennek magában kell foglalnia a megfelelő iránymutatást, illetve figyelmeztetést az ilyen eszközökbe történő befektetésekkel vagy egyes befektetési stratégiákkal kapcsolatos kockázatokról.
 • Átfogó tájékoztatást kell biztosítani a teljes költségszerkezetről és kapcsolódó díjakról, TILOS a bújtatott költség (up front fee). A megbízásoknak minden esetben a lehető legkedvezőbb feltételek mellett és áron kell teljesülniük a piacokon, amiket haladéktalanul nyilvánosságra kell hozniuk.
 • A termékek tájékoztatását olyan módon kell folytatni, hogy az ügyfelek ésszerűen képesek legyenek megérteni a felkínált befektetési szolgáltatás, illetve az adott pénzügyi eszköz fajtájának természetét és kockázatait és ennek következtében tájékozottan tudják meghozni befektetési döntéseiket. A termékek bemutatása minden esetben bruttó hozamon alapul, ami bemutatja a jutalékok, díjak és egyéb költségek hatását.
 • A szoláltatóknak pontosan rögzíteniük kell az összes ügyfél kapcsolatot, szükséges információkat az ügyfél adott termék vagy szolgáltatás meghatározott fajtája szempontjából releváns befektetések terén meglévő ismereteiről és tapasztalatairól, céljairól, amely feljegyzéseket minimum 5 évig kötelesek megőrizni.
 • Számos kiegészítő papírral bővül a szerződéskötés, amely által az ügyfél pontosabb képet kap az egyes termékek valós kockázatáról és a hozama közötti összefüggésről.
 • A szoláltatóknak pontosan rögzíteniük kell az összes ügyfél kapcsolatot, amelyeket minimum 5 évig kötelesek megőrizni.
 • A “szükséges” információ kiterjedhet minden olyan, alább felsorolt elemre, amely szükséges annak feltárásához, hogy az ügyfél pénzügyi helyzete lehetővé teszi-e számára az ilyen eszközökbe történő beruházást:
 • – az ügyfél rendszeres és összes jövedelmének mértéke
 • – az ügyfél vagyona, beleértve a likvid vagyont, a befektetéseket és az ingatlantulajdont, ezen belül pedig az ügyfél tulajdonában lévő pénzügyi befektetések, személyes és befektetési tulajdon, nyugdíjalap vagy bármilyen készpénzbetét.
 • – az ügyfél pénzügyi helyzetéből adódóan képes finanszírozni a befektetéseket és viselni az azokból származó esetleges veszteségeket.
 • – illikvid termék esetén a befektetési tanácsadási vagy portfóliókezelési szolgáltatás nyújtása során adott személyes ajánlás vagy végrehajtott ügylet során figyelembe veszik, hogy az ügyfél milyen időtartamig hajlandó fenntartani a befektetést
 • A szabályozás nagy hangsúlyt fektet az ügyfelek után követésére is, tehát nem csak az üzletkötés előtt kötelező a teljes körű tájékoztatás, hanem végig, a befektetés teljes futamideje során is.

A két szabályozás közötti különbséget jól mutatja, hogy a bevezetés időpontja ország specifikus, amely elsősorban az egyes tagországok pénzügyi stabilitásától és jogharmonizációjától függ. Amíg Svájc, Németország és Ausztria már 2012-ben bevezette a MIFID II, addig például Magyarországon jó, ha 2018-ban elindítják módosítást.

 

Magyarország a MIFID II árnyékában

 

A hazai befektetési szolgáltatók több fórumon is hangot adtak aggodalmaiknak,  miszerint a MIFID II által túlszabályozottá váló piacon egyenlőre nem találnak megoldást a költségek teljes kimutatására, jutalékok változására, ügyfelek tájékoztatására, stb., amely teljes átalakításra kötelezi a banki és adminisztrációs háttérrendszereket.

2018 után komoly energiát kell fordítani a tanácsadási tevékenység minden szakaszára, a termékstruktúra átalakítására, után követésre, amely teljesen új szerepet vár el a pénzügyi szakemberektől. A szolgáltatóknak rendszeres kimutatást kell küldeniük az éppen aktuális ügyfél vagyonáról, vagy a saját webirodán keresztül minden költséggel kiegészítve, 100%-ig transzparensen kötelesek részletezni.

Érthető okokból a hazai piaci szereplők egyenlőre csak a bajt látják a bevezetésben, hiszen a szigorú módosítások megszegése komoly bírságokkal jár, amelyet mindenki nehezen visel el az amúgy is 10-30%-al megnövekedett fejlesztési költségek miatt.

A témában Vitárius Bálinttal, a Partner Bank AG magyarországi képviselőjével készült interjút itt nézheti meg:

 

Hogyan helyezheti megtakarítását már az idén a MIFIDII szabályai alá?

 

Európa legbiztonságosabb pénzügyi központjai, Svájc, Németország és Ausztria már 2012 júliusától sikeres alkalmazza a legszigorúbb MIFID II normatívákat. A szabályozás kiterjed a határon átnyúló szolgáltatásokra is, ezzel magasabb védelmet biztosítva a magyar emberek számára is. A folyamatnak köszönhetően új szolgáltatók jelentek meg évekkel ezelőtt a magyar tőkepiacon, ezzel viszonyítási alapot is adva a hazai szolgáltatóknak. Ilyen például a linzi székhelyű, értékpapír szolgáltató, a Partner Bank, amely által Ön a közel 38000 értékpapír és 270 alapkezelő közül választhatja ki portfólióját. A MIFID II teszt igazán ilyen mennyiségnél mutatja meg igazán hatását, hiszen a felmérést követően a bank képes leszűkíteni néhány 10 termékre kínálatát, amely által könnyedén ki tudja választani a komponenseket. Nem véletlen tehát, hogy az elmúlt évek Magyar pénzügyi botrányai óta ezrek döntenek úgy, hogy megtakarításukat tőlünk nyugatabbra menekítik.

Konklúzió

Az elmúlt évtizedekben elharapódzó visszaélések, csalások komoly bizalmatlanságot okoztak a legtöbb befektetőben, holott megkeresett pénzünk biztonságba helyezése és átgondolt gyarapítása az egyetlen helyes út, amivel pénzügyi erődöt építhetünk magunk köré. A MIFID szabályozás az egyik legszigorúbb és egyben legeredményesebb piacot hozta létre, amely segítségével Ön sikeres együttműködést tud folytatni a választott piaci szereplővel, tanácsadóval. Véleményem szerint egy eredményes, hosszú távú üzleti kapcsolat a win-win szabályain alapul, amely alapkövét a MIFID II szabályrendszer betartásával tudjuk lerakni. Fontos tisztázni azonban, hogy önmagában ez sem garancia a felhőtlen futamidőre, de hiánya óhatatlanul katasztrófához vezethet.

Felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!