Skip to main content

Manapság egyre több ember fogadja el azt az egyszerű tényt: a hozam érdekében bizony kockázatot kell vállalnia. A jelenlegi sivár kamatkörnyezetben jelentős összegeket helyeznek át bankbetétetekből és pénzpiaci alapokból – részvény, vagy kötvényalapokba, a magasabb profit érdekében.

Azonban elhagyva a biztonságosnak tűnő „partokat”, a friss értékpapír befektetők egyre intenzívebben kémlelik a gazdasági és geopolitikai változásokat. Reménykednek, hogy hátha előre tudják így észlelni a meredek felívelés végét.

Éppen ennek az igénynek felelnek meg a gazdasági „jósda” oldalak és cikkek. Ezek mind egytől egyig múltbéli piaci eseményeket, majd annak hatásait mossák össze napjaink változásaival, természetesen mindegyik esetben félelmet keltve az olvasóban.

Fogadja el inkább azt a tényt, hogy a gazdaság ciklikusan változik. A mostani pozitív hangulatot nem holnap fogja kettétörni egy mindent elsöprő piaci cunami, hanem ezeket a folyamatot is ok-okozati összefüggésekben kell vizsgálni.

Milyen szakaszokat különböztethetünk meg?

1, Évek óta kiváló piaci adatokat, lehetőségeket produkál a világgazdaság. Felfutóban vannak a beruházások, bővül a fogyasztás, emelkedik a bérszínvonal, csökken a munkanélküliség. Ilyen környezetben hajlamos az ember azt hinni, hogy a végtelenségig fog emelkedni a tulipánhagyma, az internetes cégek papírjai vagy éppen az ingatlanok árai.

A meredek élénkülést a jegybankok azzal próbálják fékezni, hogy a kamatlábakat folyamatosan emelik, ezzel korlátozva a hitelfelvételi és a beruházási kedvet. Ezek együttese mindig magával hozza az árszínvonal emelkedését, majd tetőzését és a fordulatot.

2, A fogyasztói kereslet jelentősen elmarad a termelés növekedésétől, a részvénypiacok stagnálnak, vagy korrigálnak, így jelentősen csökken a profitszerzés lehetősége. A termelésre fogható emberi erőtartalékok kezdenek kimerülni. Csökken a kereslet és az árszínvonal, növekednek a cégek raktárkészletei. Drasztikusan nő a munkanélküliség.

3, A ciklus mélypontján (pl.: 2008-2010) kiemelkedő a munkanélküliség, a termelékenység és a beruházási volumen minimális. Ennek ellenére a fogyasztási kereslet kisebb ütemű, mint a termelés, így a jövedelmek is stagnálnak, vagy csökkennek. A jegybankok kamatot csökkentenek és megkezdik gazdaságélénkítő tevékenységeik. Ekkor a vállalatok elkezdik a leépítéseket, árleszállításokat, készletek kisöprését, valamint elvégzik a korábban pótló beruházásokat. Lassan láthatóvá válik a fordulat.

4, Egyre kedvezőbb tőkebefektetési lehetőségek nyílnak, amit a kedvező hitelezés is segít. A termelés felívelésével nő a foglalkoztatottság, a készletek a tervezett szintre kerülnek, növekedésnek indulnak a bérek és a lakosság vagyona is. Ezekben a mámoros években sokan nem is foglalkoznak azzal, hogy az imént felvázolt ciklus 8-11 évente megismétlődik.

A körforgás az élet természetes része. 

Ez a folyamat gyönyörűen leképezhető magánéletünkben, karrierünkben egyaránt, amely ciklusok során nagyon ritkán érjük el az egyensúlyi állapotot. Az elmúlt 120 évben a globalizáció megjelenésével egyre sérülékenyebbé válik a gazdaság. Ha ezt elfogadjuk és mindent megteszünk befektetési portfóliónk bebiztosítása érdekében, akkor nagy lépést teszünk az előttünk álló válságok higgadt kezeléséért.  

Ezt Warren Buffet így fogalmazza meg: „Félj, amikor a többiek kapzsik, és légy kapzsi, amikor a többiek félnek!”

mm

Tátrai Csaba

Az elmúlt évek során átfogó tapasztalatot szereztem a legtöbb befektetési piacon, amely tapasztalatok az InwestMentors létrejöttét és működését nagy mértékben meghatározzák. Tapasztalatom szerint a sikeres pénzügyi tanácsadás a következő pilléreken nyugszik: mély, átfogó szakmai tudás, globális pénzügyi szemlélet, kockázati kontroll, bizalmi viszony ügyfeleimmel. Innovatív megoldásaink által szeretnénk hazánk pénzpiacának letisztultabb és átláthatóbb formát adni. Büszke vagyok eddig elért sikereinkre, amelyeket folyamatosan bővülő ügyfélkörünk visszajelzései igazolnak.   Írok a szerzőnek | Konzultációra jelentkezem

Küldjön üzentet!